عکس از تزیین پلو برای ضیافت شام
[ 24 / 3 ] [ 7:46 بعد از ظهر ] [ ] [موضوع : انواع پلوها] [ ]